Overzicht van de mogelijkheden

De startpagina van de app. Het geeft je een snelle toegang tot het starten met fotograferen en toont het aantal recente bestellingen. Klik je hierop, dan geeft de app inzicht in het huidige saldo van je account.
In de linker bovenhoek (naast ‘Home’) kan je op het icoontje met de drie streepjes klikken om het menu te openen.

Synchroniseren.

Zorg dat je elke dag na thuiskomst de app even synchroniseert, zodat de opnamemomenten van die dag (splitspunten) niet alleen in je app, maar ook in je Oypo account bekend zijn.
Als er synchronisatie nodig is, wordt dit vermeld op de startpagina. Het cijfertje in het groene cirkeltje geeft aan hoeveel splitsmomenten er nog gesynchrioniseerd moeten worden.
Klik handmatig op de knop ‘Synchroniseren’ als je verbonden bent met internet om het synchroniseren te starten.
De melding ‘Succesvol gesynchroniseerd’ verschijnt als het proces gelukt is.

Het menu.
Home – Dit sluit het menu weer en toont het startscherm.
Fotograferen – Hiermee start je het fotograferen op locatie.
Financieel – Dit geeft inzicht in het saldo in je account.
Instellingen – Hier zijn enkel zaken in te stellen, zoals waarover je push notificaties wilt ontvangen, de gebruikte taal en of extra uitleg afgebeeld dient te worden in de app.
Uitleg – Toont meerdere pagina’s met uitleg over het gebruik van de app.
Uitloggen – Deze optie logt je uit, handig als je meerdere accounts in gebruik hebt.

Fotograferen.
Ga je starten met de fotoshoot, dan kies je deze optie. Als je gebruik maakt van leerlinglijsten, dan zal de app de wijzigingen tonen in de leerlinglijsten die de app heeft overgenomen uit je account.

Na een klik op ‘Ok’ wordt de QR-code getoond. (welke elke seconde verandert)
Maak nu een foto van de QR-code met de camera waarmee je dadelijk gaat fotograferen.
Tips;
Zorg dat de QR-code goed is belicht en scherp in beeld is, en denk hierbij aan een paar dingen:
- Zet de camera op de automatische stand
- Zet de studioflitsers uit
- Fotografeer de QR-code bij daglicht op armlengte afstand
- Voorkom dat spiegelingen het scherm onleesbaar maken

Leerlingenlijsten.

De leerlingenlijsten, aanwezig in je account, worden getoond. Kies voor een van deze leerlinglijsten als je daarvan gebruik wilt maken.
Wil je fotograferen zonder leerlinglijst, dan klik je op de blauwe knop ‘Fotograferen zonder lijst’.

 

Geen leerlinglijsten ontvangen van de school?

Heb je geen leerlingnamen van de leerlingen ontvangen van de school, zorg dan dat je alsnog van tevoren een leerlinglijst aanmaakt!
Deze bevat dan de schoolnaam en de groepnamen van de school.
Als je dan gaat fotograferen en de groep aanklikt die gefotografeert gaat worden, dan gaat de app over tot 'fotograferen zonder leerlinglijst', en krijgen alle leerlingen automatisch een volgnummer.
Na het splitsen heb je dus wel netjes groepsmapjes met de leerlingmapjes per groep, met daarin genummerde mapjes.

Dit is het scherm wat je ziet als je leerlingen aan het fotograferen bent waarvan je geen namen hebt ontvangen.
Je ziet dan enkel het volgnummer van de leerling voor de camera.
Klik telkens op 'volgende leerling' wanneer het volgende kandidaatje verschijnt.

Als je fotografeert zonder gebruik te maken van leerlinglijsten, zal dit het scherm zijn dat je ziet tijdens het fotograferen.
Klik simpelweg op ‘Volgende leerling’ wanneer de volgende uit de groep voor je camera verschijnt.

 

Noot; 'Fotograferen zonder lijst' kan je ook kiezen d.m.v. de blauwe knop onder de te selecteren leerlinglijsten (zie vorige schermafbeelding). Je fotografeert dan simpelweg alles 'op een grote hoop', en je hebt dan geen onderverdeling in groepsmappen, enkel op volgnummer.
In sommige specifieke gevallen kan dit handig zijn, maar het wordt niet veel gebruikt.

Als je wel gebruik maakt van een leerlinglijst en deze aangeklikt hebt, kies je vervolgens welke groep voor je camera zal verschijnen.

Groen vinkje
Het groene vinkje wat je bij groep 1 ziet staan, verschijnt automatisch als je alle leerlingen in die groep reeds gefotografeerd hebt. Handig!

 

Noot; Met de knop 'Groep toevoegen' is het mogelijk om op lokatie nog een extra groep toe te voegen. Het is niet mogelijk hier meteen namen in te plaatsen, dus maak je een extra groep aan en je selecteert deze, dan gaat de app over tot 'fotograferen zonder leerlinglijst' (met volgnummers dus)

Noot; Sorteren is momenteel enkel beschikbaar in de Androidversie van de app, niet in de iOS versie.

De namen van de leerlingen in de groep worden getoond, gesorteerd op de volgorde waarin de namen zijn ingevoerd. Dit kan erg handig zijn, maar wil je de namen op alfabet gesorteerd hebben, dan kan dat ook. De sortering kan je wijzigen door een klik op de regel ‘sorteer..’ bovenin het scherm.

Dit is het scherm wat je zult zien als je bezig bent met fotograferen. Klik telkens eenmaal op de naam van de leerling die voor je camera verschijnt. Ben je klaar met deze leerling, klik op de volgende naam van de leerling die gefotografeerd gaat worden, etc.


In het voorbeeld is te zien dat Danielle eenmaal voor je camera is verschenen, en dat je momenteel bezig bent met Esther op de foto te zetten.
Met de knop ‘Leerling toevoegen’ is het mogelijk ter plekke nog een leerling toe te voegen aan de leerlinglijst.
Noot; Komt later Esther nogmaals terug voor wat extra foto’s? Geen probleem, klik dan weer op haar naam en de ‘1’ zal wijzigen in een ‘2’ wat laat zien dat ze tweemaal voor je camera heeft gestaan.
Het cijfertje '2' zal je in veel gevallen helpen om te zien van welke leerlingen je ook reeds broer-/zusfoto's gemaakt hebt. De betrefeffende leerling is dan immers een tweede maal voor je camera verschenen.


Wisselen van groep? Dat kan door rechtsboven op ‘Terug’ te klikken en de gewenste groep te selecteren.

Het is ook mogelijk tijdens de shoot een leerling te wijzigen.
Swipe hiervoor de naam van de leerling naar rechts.
Met een klik op ‘Afwezig’ kan je deze leerling op afwezig zetten.

Door voor ‘Bewerken’ te kiezen, kan je tevens de naam van de leerling wijzigen.
Let hierbij wel op het volgende;
Maak je je mappenstructuur in je account aan nadat je gefotografeerd hebt en gesynchroniseerd, dan staat het toegevoegde of gewijzigde mapje meteen op de goede plek.
Echter, als je vooraf thuis al de mappenstructuur in je account had aangemaakt, dan kunnen de toegevoegde en gewijzigde mapjes niet automatisch op de goede plek.
Je zal deze dan handmatig nog naar de juiste plek in de mappenstructuur moeten slepen.

Na het afwezig melden van Esther is dit duidelijk te zien in de leerlinglijst tijdens fotograferen. In het voorbeeld werd ook reeds op de naam geklikt (vandaar de ‘1’), maar dat heeft geen consequenties.

Leerling wijzigen

Bij het wijzigen van de naam van de leerling, kan je deze leerling tevens aan- of afwezig melden.
Ook wordt het tijdstip getoond wanneer de leerling voor het laatst voor je camera gestaan heeft.
Door op de knop onderaan het scherm te klikken, kan je de splitspunten verwijderen van deze leerling als dat nodig mocht zijn. Doe je dit per ongeluk, dan kan je de splitspunten ook weer herstellen; na het verwijderen wijzigt de knop in ‘splitspunten herstellen’.