Groepsaccount

Door deelnemers toe te voegen aan je account, kun je samenwerken met andere fotografen. De verdiensten worden verdeeld over jezelf en een deelnemer aan de hand van een verdeelsleutel die je zelf kiest.

Om je een indruk te geven van de mogelijkheden hebben we vier verschillende voorbeelden uitgewerkt:

Voorbeeld 1: Onder 1 hoedje spelen

Samen met een collega-fotograaf maak je foto's op een evenement. De bezoekers weten uiteraard niet wie welke foto gemaakt heeft. Door je collega als deelnemer toe te voegen aan jouw account kan ieder zijn eigen foto's uploaden. Daarna voeg je de foto's in één map samen. Geef de deelnemer de volledige verdiensten van de verkochte foto's die door hem of haar gemaakt zijn. Op deze manier staan de foto's in één map maar houdt ieder toch zijn eigen verdiensten. De deelnemer bepaalt zelf wanneer OYPO de verdiensten uitbetaalt.

Voorbeeld 2: Samen sterk

Omdat je zelf niet in de gelegenheid bent om te fotograferen, huur je een collega-fotograaf in voor één of meerdere evenementen. Jij draagt de opdracht aan en neemt de organisatie voor je rekening. De ingehuurde fotograaf maakt de foto's en uploadt ze met zijn deelnemer-account. Je bepaalt zelf wie welk gedeelte van de winst ontvangt.

Voorbeeld 3: Verdeel en heers

Met de organisator van een evenement heb je afgesproken foto's te maken. Omdat je hiervoor exclusief toestemming hebt gekregen ben je overeengekomen dat de organisator 10% van de winst krijgt. Voeg de organisator als deelnemer toe aan je account, voer de winstverdeling in en geef de deelnemer verder geen rechten. Uploadt de foto's van het evenement niet in je eigen account maar het deelnemer-account. Gebruik bijvoorbeeld de functie 'Tijdelijk inloggen als deelnemer'. De organisator logt in op het deelnemer-account om de verkoopcijfers te bekijken en zijn verdiensten te laten uitbetalen.

Voorbeeld 4: Van alle markten thuis

Je maakt reportages van uiteenlopende onderwerpen. Je kunt de deelnemer-accounts gebruiken om de bruiloftreportages volledig scheiden van de sport- en portretfoto's. Door de scheiding van de thema's is de afnemer sneller betrokken in de aangeboden fotoseries. Bovendien zie je per onderwerp wat de verdiensten zijn.

Verdelen van de verdiensten

De verdiensten van de deelnemer worden verdeeld over het account van de deelnemer, je eigen account en OYPO. De commissie voor OYPO is 16-20%. Je geeft zelf aan welk deel bestemd is voor de deelnemer. De rest vloeit naar jouw eigen account.